ริชเลิฟ รับออกแบบงานแต่งงานทั่วประเทศ

rich__
เป็นการจัดฉากถ่ายภาพที่ต้องอาศัยความเป็นธรรมชาติ ซึ่งต้องอาสัยจังหวะให้ดี เพราะจังหวะที่ธรรมชาติสร้างความสวยงามมักจะไม่นานมากครับ ดังนั้นช่างภาพจึงจำเป็นต้องมีความเป็นมืออาชีพในการหาจังหวะค่อนข้างสูง และนี่คือจุดเด่นของ ริชเลิฟ
Rich_love
องประกอบในการเลือกสถานที่ก็มีส่วนสำคัญในการถ่ายภาพแนวน้มาก โดยส่วนใหญ่แ้วมักจะถ่ายกับนำ อย่างเช่นคลื่นของทะเล หรือไม่ก้เป็นกิ่งไม้ที่ถูกลมพัดซึ่งจะทำให้เกิดความพิ้วไหวนภาพ